SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT 2022 pentru elevii claselor a xii-a

CALENDARUL SIMULĂRII PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT  ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

o 28 martie 2022: Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română

o 29 martie 2022: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

o 30 martie 2022: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării

o 31 martie 2022: Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă

o 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

Informații organizatorice

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore  din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
  • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.

Subiecte

Subiectele vor fi elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora, conform programelor de examen Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).