Despre noi

Cine suntem?

Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” este unul dintre liceele de elită ale Bucureştiului şi constituie deopotrivă un martor al istoriei noastre culturale şi un loc de emulaţie a valorilor spirituale şi educative. Întemeiat în 1926, traversând mai multe epoci istorice şi culturale, cunoscând diverse formule educative, liceul continuă tradiţia democratică a învăţământului românesc.

Despre noi

Colegiul Național „Iulia Hasdeu” oferă un învăţământ la standarde europene prin dascălii săi foarte bine pregătiţi profesional.

Elevii au rezultate deosebite la concursuri și olimpiade la disciplinele: limba spaniolă, limba engleză, lingvistică, limba și literatura română, istorie, biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, latină, religie.

Absolvenţii secţiei bilingve româno-spaniole pot obţine şi diplomă spaniolă de bacalaureat, în baza acorduluiîntre MEN din România și Ministerul Educației și Știnței din Regatul Spaniei, începând cu septembrie 2007. Aceștia beneficiază de prezenţa unui profesor nativ de limbă spaniolă.

Resurse

Colegiul funcționează într-o clădire istorică, beneficiară a proiectului de consolidare, reabilitare, modernizare, dotare și dezvoltarea infrastructurii educaționale pre-universitare, derulat prin Primăria Sectorului 2 și Ministerul Dezvoltării Regionale, cu finanțare europeană.

Activități extrașcolare