PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

PROCEDURA SE GASESTE LA ADRESA http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2023_2024/Procedura_6390_23_03_2023.pdf