PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMEN SAU PENTRU ECHIVALAREA PROBEI DE LIMBA ENGLEZĂ SE POT PREZENTA: ELEVUL SAU PĂRINTELE / TUTORELE / BUNIC / BUNICĂ. NU ESTE  OBLIGATORIE PREZENTA ELEVULUI.