AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZA CAT SI A ECHIVALARILOR  SE VA FACE LUNI, 22 MAI , ORA 10.00, LA AVIZIER SI PE ADRESA www.cnih.ro, CU RESPECTAREA CONDITIILOR DE CONFIDENTIALITATE. CONTESTATIILE (NUMAI PENTRU PROBA SCRISA) SE DEPUN IN ACEEASI ZI, INTRE ORELE 10.00 – 16.00. AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE, DUPA CONTESTATII,  SE VA FACE VINERI , 26 MAI, ORA 12.00.