Transferuri

Nr. Clasa din anul școlar
2021-2022
ProfilSpecializareUltima medie a claseiNr. de locuri libere
la data de 30 august 2021
Limbi străine studiate
1.a X-a A*RealMatematică-informatică,
bilingv lb. engleză
9.212Lb. 1 – engleză
Lb. 2 – franceză
2.a a X-a DRealȘtiințe ale naturii9.521Lb. 1 – engleză
Lb. 2 – franceză
3.a X-a ERealMatematică-informatică9.472Lb. 1 – engleză
Lb. 2 – franceză
4.a X-a HUmanistFilologie9.521Lb. 1 – engleză
Lb. 2 – franceză
Lb. 3 – spaniolă (1h/săpt.)
5.a XI-a G*UmanistFilologie,
bilingv lb. spaniolă
8.076Lb. 1 – spaniolă
Lb. 2 – engleză
6.a XI-a ERealMatematică-informatică8.881Lb. 1 – engleză
Lb. 2 – franceză
7.a XII-a G*UmanistFilologie,
bilingv lb. spaniolă
8.262Lb. 1 – spaniolă
Lb. 2 – engleză

* Conf. art 143 lit. b) din ROFUIP se va susține un test de verificare a competenţelor lingvistice organizat de CNIH, după proba de departajare. Clasele cu specializare bilingvă studiază prima limbă 6h/săpt. pe grupe. La lb. spaniolă au profesor nativ.

Condiții transfer:

  1. Media 10 (zece) la purtare
  2. Media generală din ultimul an să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa la care se solicită transferul (art. 141 din ROFUIP)
  3. Susținerea unei probe de departajare (art. 169 din ROF CNIH)
    Locurile se vor ocupa în funcție de nota obținută în ordine descrescătoare.

Cererile de transfer vor fi însoțite de următoarele documente:

  1. Adeverință de studii (pentru elevii care sunt din CNIH nu este necesară)
  2. Copii după certificatul de naștere și cartea de identitate
  3. Anexa eliberată de școala gimnazială pentru echivalarea/recunoașterea notelor la limba modernă (pentru clasele bilingve: engleză/spaniolă)

Documentele scante se vor transmite în perioada 5 – 29 iulie 2021, exclusiv online, la adresa de e-mail: transfer@cnih.ro

CALENDAR TRANSFER 2021

1 septembrie, ora 9.00 – probă scrisă și orală la Limba și literatura română (pentru profilul umanist, toate specializările), din materia studiată în anul școlar încheiat:

2 septembrie, ora 9.00 – probă scrisă la Matematică (pentru profilul real, specializarea matematică-informatică), din materia studiată în anul școlar încheiat:


2 septembrie, ora 13.00 – probă scrisă la Chimie (pentru profilul real, specializarea științe ale naturii), din materia studiată în anul școlar încheiat:

Accesul se va face cu 30 min. înainte de începerea probei, pe baza cărții de identitate. Durata probei scrise: 2 ore.

3 septembrie – afișarea rezultatelor

6-7 septembrie – examene de diferențe (planificarea examenelor va fi comunicată în data de 3 septembrie)