Transferuri

La finalul anului școlar 2020-2021 vor fi afișate locurile libere pentru transfer.

Găsiți detalii despre transferul elevilor în acest extras din ROFCNIH.

Art. 168

Elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului cadru de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învățământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P. / Aprobat prin ORDINUL MEC nr. 5.447 din 31 august 2020.


Art. 169

Transferul se face respectând și Procedura operaţională de transfer de la nivelul CNIH (nr. 69/15.01.2021), dezbătută şi aprobată de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie al CNIH.
1) La final de an școlar, în situaţia în care există cereri de transfer pe locurile libere, se vor respecta de către toți elevii următoarele criterii suplimentare pentru departajare, şi anume:
a. Pentru profilul real, specializarea matematică-informatică — proba scrisă la Matematică (din materia studiată în anul școlar încheiat);


b. Pentru profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii — proba scrisă la Chimie (din materia studiată în anul școlar încheiat);


c. Pentru profilul umanist, toate specializările — proba scrisă și probă orală la Limba şi literatura română (din materia studiată în anul școlar încheiat).


2) Termenul limită de depunere a cererilor de transfer: 20 august 2021
3) Perioada de examen pentru departajare: 23-27 august 2021
4) Perioada de examen pentru probele de diferenţă: 1-7 septembrie 2021 (pentru elevii care doresc schimbarea profilului)
5) Examenul de departajare va fi susținut de către toți elevii, și cei care sunt deja în CNIH, dar doresc să se transfere de la un profil la altul, și cei din alte licee care vor să se transfere în CNIH.


Art. 170

Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al CNIH la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.