Istoria


Colegiul Național Iulia Hasdeu

De unde am început?

Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” este unul dintre liceele de elită ale Bucureştiului şi constituie deopotrivă un martor al istoriei noastre culturale şi un loc de emulaţie a valorilor spirituale şi educative. Întemeiat în 1926, traversând mai multe epoci istorice şi culturale, cunoscând diverse formule educative, liceul continuă tradiţia democratică a învăţământului românesc.


Liceul oferă un învăţământ la standarde europene, atât în ce priveşte activitatea educativă, prin dascalii săi foarte bine pregătiţi profesional (profesori cu gradul didactic I, cu doctorat şi autori de manuale), cât şi în ce priveşte resursa materială. În anul 2014 s-a încheiat consolidarea, modernizarea, dotarea, extinderea clădirii istorice, păstrându-se arhitectura specifică, dar urmărind crearea unor spaţii destinate cabinetelor şi laboratoarelor (de fizică, de chimie, de biologie), sporind funcţionalitatea modernă a şcolii. Dotarea cuprinde inclusiv un ultramodern laborator cu mese multitouch, unic în regiunea Bucureşti-Ilfov, obţinut la un concurs transdisciplinar naţional de o echipă de elevi şi profesori ai şcolii; în acest laborator se desfăşoară cursul opţional inter şi transdisciplinar pentru clasa a XI-a, aprobat de MEN.


Rezultatele excelente ale elevilor sunt vizibile în primul rând în promovabilitatea mare de la examenul de bacalaureat, de peste 98 la sută, „procentul situându-ne în primele zece licee din capitală”, aşa cum ne-a declarat doamna directoare Carmen Almăşan. Liceul are un profil teoretic, cu clase de uman şi de real, precum şi secţii bilingve, în limba engleză şi în limba spaniolă. Absolvenţii secţiei bilingve româno-spaniole pot obţine şi diploma spaniolă de bacalaureat, în baza acordului semnat între România şi Regatul Spaniei şi consemnat printr-o hotărâre de guvern în septembrie 2007. De asemenea, beneficiază de prezenţa unui profesor nativ.


Premii importante la olimpiade şi concursuri, la toate etapele, de la sector până la naţională, la discipline precum limba franceză, spaniolă, limba germană, română, engleză, chimie, fizică, biologie, geografie, istorie religiei, sunt dovada nivelului înalt de pregătire al elevilor şi a efortului susţinut al profesorilor.


Proiectele şi programele care se desfăşoară în liceu sunt numeroase, multe dintre acestea internaţionale, facilitând schimbul cultural şi deschiderea către spaţiul european: Pan European Educational Programme (PEEP), un parteneriat educaţional cu zece ţări europene, structurat pe trei secţiuni: cultură, ştiinţe, teatru; GAIA, un proiect în limba franceză pe teme ecologice, festivaluri de teatru în limba spaniolă organizate în parteneriat cu Ambasada Spaniei; Proiectul „Youth in Europe”; Programul internaţional „Interferenţe culturale”, în parteneriat cu şase ţări. La acestea se adaugă proiectul „Tinerii împotriva corupţiei”, „Primăvara şcolilor” – în paterneriat cu Primăria Sectorului 2, Proiectul de consiliere educaţională cu finanţare europeană VIA – „Voinţă, Interese, Autocunoaştere”. De asemenea, elevi şi profesori au participat sau au organizat numeroase concursuri, proiecte şi simpozioane, precum proiectul regional „Ecoeducaţia”, concursul „Arhimede”, simpozionul naţional „Imaginea publică a monarhiei”, concursul naţional „Tinerii dezbat”, proiectul Ora de educaţie teatrală – susţinut de Radio România Cultural şi multe altele.


Corul liceului, premiat la festivaluri naţionale şi internaţionale se află sub înaltul patronaj al Casei Regale a României. Există club de dezbateri, două echipe de teatru (în română şi în spaniolă), redacţia revistei liceului, echipe sportive de baschet, handbal şi volei cu premii la nivel de municipiu. Sunt, în fiecare an, activităţi de voluntariat, coordonate de profesori sau de organizaţii externe şcolii, care contribuie astfel la educaţia civică a adolescenţilor.


Orientarea şcolară


În cadrul Colegiului Naţional Iulia Hasdeu există o preocupare permanentă pentru orientarea şcolara şi profesională a elevilor din partea întregii echipe profesorale formate din directori, consilier şcolar, diriginţi. Există Comisia de orientarea şcolară şi profesională care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan anual care cuprinde activităţi în raport cu nevoile elevilor privind orientarea în cariera. Ultimul mare program POSDRU în această direcţie a fost VIA – „Voinţă, Interese, Autocunoaştere”, care a cuprins 200 de elevi din clasele terminale, urmărind corelarea dintre profilul psihologic şi aspiraţiile profesionale.


S-au realizat parteneriate în vederea orientării în carieră cu Universitatea Bucureşti, Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila”, Academia de Poliţie, ASE, S.N.S.P.A., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Politehnică, Academia Naţională de Informaţii, Universitatea Lumina. De asemenea, cu parteneri externi precum EDMUNDO-A world of education, Universitatea Steden din Olanda, universităţi din Marea Britanie. Participăm la târgurile de oferte educaţionale ale universităţilor. Anul acesta a fost organizat în luna octombrie în incinta Colegiului un Târg internaţional la care şi-au prezentat oferta 24 de universităţi din mai multe ţări, elevii noştri având prilejul să discute cu reprezentanţii acestora despre curriculla acestora, modalităţi de admitere, oportunităţi de absorbţie pe piaţa muncii la finalul absolvirii.