Concursul municipal de fizică Horia HulubeiPremii acordate:


Regulamentul concursului ”Horia Hulubei” 2018


Organizarea concursului:

Pentru acest concurs, nu se percep niciun fel de taxe de participare.

Data: 19 mai 2018

Concursul are două secțiuni:

 1. Probă scrisă conform programei concursului.
 2. Proba începe la ora 9.00 și durează două ore.

  Intrarea în sala de concurs are loc între 8,30 și 8,50.

  Subietele sunt tip grilă.

  La această probă fiecare profesor poate participa cu maxim 3 elevi pentru fiecare an de studiu.

  Lista cu premianții concursului se va afisa pe siteul Colegiului Național Iulia Hasdeu.

  Lista completă cu punctajele obținute de toți participanții va fi afișată la avizierul de la intrarea în Colegiul Național Iulia Hasdeu.

  Rezultatele vor fi publicate în data de 28 mai 2018.

 3. Proba „Aplicații ale fizicii în viața reală”
 4. Proba începe la ora 12.00. Timpul alocat fiecărei prezentări este de 4 minute.

  Elevii vor prezenta fenomene fizice care au aplicații practice sau experimente pe care le-au realizat (ppt, prezi, filmulețe, etc).

  Prezentările pot fi realizate în echipă și pot avea maxim 20 de slideuri.

  Primul slide trebuie să conțină: titlul lucrării, membrii echipei, numele profesorului coordonator și școala de proveniență.

  Ultimul slide trebuie să conțină bibliografia.

  Până la data de 15 mai 2018, participanții vor trimite organizatorilor prezentarea, însoțită de o descriere de cel mult o pagină la adresa horiahulubei@gmail.com . La subiectul emailului se va trece școala de proveniență.

  O echipă poate avea cel mult doi elevi.

  La această probă fiecare profesor poate participa cu cel mult două echipe.

  Prezentarea trebuie făcută de aceeași elevi care s-au înscris în concurs.

  Nerespecatrea acestei condiții duce la eliminarea echipei din concurs.

  Premierea se va face conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare. Clasamentul premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a puncajului obţinut.

  Nu se admit contestații.

  Programa pentru concursul de fizică Horia Hulubei poate fi accesată aici.