Colegiul Național „Iulia Hasdeu” a încheiat prima întâlnire internațională a proiecului ERASMUS+ “Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa”Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” participă, în următorii doi ani școlari (2017-2018, 2018-2019), în proiectul Erasmus+ împreună cu 4 instituții de învățământ din 4 state ale Uniunii Europene: Spania, Franta, Bulgaria și Ungaria. Instituțiile participante la acest proiect sunt: 22 CY Rakovski (Sofia), Vetési Albert Gimnázium (Budapesta), Lycée International (Strasburg) si IES Sácilis De Pedro Abad (Córdoba)- centru coordonator al proiectului și Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” (București).

Proiectul se numește “Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa” și își propune să abordeze teme de educație relaționate cu incluziunea sociala a diferitelor categorii defavorizate. Obiectivul central este ca elevii să reflecteze asupra strategiilor care permit integrarea acestor categorii defavorizate în societate și să foloseasca noile tehnologii în elaborarea de materiale video, podcasturi, radioteatru pe aceste teme sociale. Astfel își vor dezvolta competența comunicativă în context internațional prin intermediul limbii spaniole, ca limbă de desfășurare a proiectului.

Proiectul are așadar trei mari dimensiuni educative: prima, legată de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum demnitatea, libertatea, respectul pentru drepturile omului; a doua legată de comunicarea într-o limbă de circulație europeană, spaniola; a treia privind educația artistică și utilizarea noilor tehnologii media.

De-a lungul celor doi ani vor avea loc două întâlniri internaționale de formare a cadrelor didactice implicate în proiect şi cinci întâlniri transnaţionale ale coordonatorilor. Elevii vor fi implicaţi în cinci întâlniri internaționale de scurta durată (schimburi de experiență), dar şi o întâlnire de lungă durată în Pedro Abad, Córdoba, la care va participa Alexandra Croitoru, elevă în clasa a X-a G. Aceste întâlniri le vor permite participanţilor să cunoască problematicile tinerilor europeni în situații personale, culturale și educative diferite, să dezvolte atitudini de respect și să depășeasca prejudecățile, redimensionându-și astfel propria cultura din perspectiva noilor culturi cu care intră în contact.

În octombrie 2017, a avut loc prima activitate de formare a cadrelor didactice în Córdoba, Spania și s-a centrat pe folosirea platformelor eTwinning si twinspace, ca modalitate de lucru, dar și pe folosirea metodelor didactice incluzive.

În perioada 13-17 noiembrie 2017 Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” a fost gazda primei întâlniri transnaționale a coordonatorilor proiectului, dar și a primului schimb de experienta de scurtă durată între elevi, și a avut ca temă de dezbatere incluziunea apartenenței la alte etnii și religii, astfel încât platforma eTwinning a devenit spațiul de lucru care a favorizat colaborarea, comunicarea, participarea și interacțiunea între elevi și profesori.

Școala a fost reprezentată de domnul profesor Luis ALBURQUERQUE și doamna profesoară Gabriela ARSENE împreună cu cei 12 elevi - Teodora Sterpu, Delia Doicescu (9G), Andra Anghelache, Alexandra Croitoru, Constanţa Corniţel, Maya Mekkaoui, Vlad Oltenschi (10G), Cristina Roşu, Andreea Ştefan, Nausica Vinţan (11G), Laura Fernandez y Ana Elefterescu (12G), sub îndrumarea conducerii școlii, reprezentată de doamnele directoare Carmen Elena ALMĂȘAN și Maria Magdalena CAPOTĂ.