OLIMPIADA DE BIOLOGIE - ETAPA PE SECTOR 2017

28 ianuarie 2017
REZULTATE FINALE:


Conform dispozițiilor Regulamentului privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene aprobat cu nr. 584184 / 10.12.2015, valabil și pentru anul școlar 2016-2017, Consiliul Consultativ al disciplinei biologie a decis ca punctajul minim de calificare la etapa județeană , la toate nivelurile de clasă , să fie 60 de puncte. Această limită de punctaj a fost stabilită având în vedere interesul elevilor participanți


REZULTATE PARȚIALE:SubiecteBaremeContestațiile se depun luni, 30 ianuarie 2017, între orele 9.00- 15.00, la secretariatul Colegiului Național "Iulia Hasdeu".

Elevii pot contesta doar punctajul iniţial al propriei lucrări.

Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita vizualizarea lucrării,în prezența unui membru al comisiei.

Afișarea rezultatelor după contestații – marți, 31 ianuarie, după ora 18.00, la avizierul unității școlare unde s-a desfășurat olimpiada și pe site.