EXAMENUL DE BILINGV LIMBA ENGLEZA - 2018


PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE IN REGIM BILINGV PENTRU ELEVII CARE SUSŢIN PROBA SCRISĂ ŞI PROBA ORALĂ

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SALA DE SPORT ÎN:

14.05.2018 - ÎNTRE ORELE 08.30 – 13.00 şi 14.00 – 18.00
PAUZĂ 13.00-14.00
15.05.2018 - ÎNTRE ORELE 08.30 – 15.00

În baza următoarelor acte:

 1. Cerere de înscriere tipizată;
 2. Anexa fisei de inscriere, completata de catre scoala de provenienta;
 3. Copie dupa certificatul de nastere al elevului/elevei.
 4. Folie de plastic.

PLANIFICAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ ŞI PROGRAMAREA PROBEI ORALE DE LIMBA ENGLEZĂ SE VOR AFIŞA ÎN DATA DE 16.05.2018 ORELE 22.00 la avizier și pe site.

 • PROBA SCRISĂ 17.05.2018, ora 8.30 (CANDIDATII VOR INTRA IN SALILE DE CLASA INTRE ORELE 07,30 - 08,00);
 • PROBA ORALĂ CONFORM PLANIFICĂRII PE COMISII - 17.05.2018, ÎNCEPÂND CU ORA 11.00 .

Candidații vor avea obligatoriu asupra lor:

 • carte de identitate sau certificat de naştere ;
 • stilou sau pix cu pastă numai de culoare ALBASTRĂ .

Este interzisă intrarea în sălile de examen cu:

 • manuale, caiete de notiţe, dicţionare sau orice alte mijloace de inspiraţie ;
 • telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare la distanţă .

AFIŞAREA REZULTATELOR 22.05.2018.

DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII (numai pentru proba scrisă) 22.05.2018.

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE - în urma contestaţiilor 25.05.2018.

RIDICAREA FIȘELOR
29.05.2018 între orele 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 18.00 PAUZĂ 13.00-14.00
30.05.2018 între orele 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 18.00 (PAUZĂ 13.00-14.00)
31.05.2018 între orele 8.30 – 15.00

DEPUNEREA FISELOR LA SCOLILE DE PROVENIENTA IN DATA DE 06.06.2018.

Cererea de înscriere la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză din cadrul examenului de admitere in clasa a IX-a poate fi accesată aici.PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE IN REGIM BILINGV PENTRU ELEVII CARE AU RECUNOSCUT SI ECHIVALAT CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ


ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIAT ÎN DATELE:

14.05.2018 - ÎNTRE ORELE 9.00 – 13.00 şi 14.00 – 18.00
PAUZĂ 13.00-14.00
15.05.2018 - ÎNTRE ORELE 9.00 – 15.00

În baza următoarelor acte:

 1. Cerere de înscriere tipizată
 2. Anexa fisei de inscriere, completata de catre scoala de provenienta;
 3. Folie de plastic.

AFIŞAREA REZULTATELOR 22.05.2018

RIDICAREA FIȘELOR
29.05.2018 ÎNTRE ORELE 9.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00 PAUZĂ 13.00-14.00
30.05.2018 ÎNTRE ORELE 9.00 – 13.00 şi 14.00 – 17.00 PAUZĂ 13.00-14.00
31.05.2018 ÎNTRE ORELE 9.00 – 14.00

DEPUNEREA FISELOR LA SCOLILE DE PROVENIENTA IN DATA DE 06.06.2018

Cererea de recunoaştere şi echivalare a certificatului de competenţă lingvistică cu proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză din cadrul examenului de admitere în clasa a IX-a poate fi accesată aici.