EXAMEN DE BACALAUREAT 2017


Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba CRepartizarea candidaților pe săli din data de 15 iunie 2017 - proba orală poate fi accesată aici.

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la şcoală în intervalul orar 11:00 – 11:20, având asupra lor carte de indentitate și pix/ stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.

  • bagajele se depun la sala 6
  • SE INTERZICE ELEVILOR SĂ PĂTRUNDĂ ÎN SALĂ CU ORICE FEL DE LUCRĂRI: MANUALE, DICŢIONARE, NOTIŢE, ÎNSEMNĂRI ETC., CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR, PRECUM SI CU TELEFOANE MOBILE SI CU ORICE MIJLOC ELECTRONIC DE CALCUL SAU DE COMUNICARE.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs duce la eliminarea candidatului de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Repartizarea candidaților pe săli din data de 14 iunie 2017 poate fi accesată aici.

Tabelul nominal cu candidaţii care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a Competenţelor lingvistice - Proba C din cadrul examenului național de Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2017 poate fi accesat aici.


Evaluarea competenţelor digitale - proba D

Conform programării pe zile, candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la şcoală în intervalul orar 12:00 – 12:30.

  • bagajele se depun la sala 6
  • se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de material interzise în sala de concurs duce la eliminarea candidatului de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Repartizarea candidaților din data de 12 iunie poate fi accesată aici.

Repartizarea candidaților din data de 9 iunie poate fi accesată aici.

Tabelul nominal cu candidaţii care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul ECDL cu proba de evaluare a Competenţelor digitale - Proba D din cadrul examenului național de Bacalaureat - Sesiunea Iunie - Iulie 2017 poate fi accesat aici.


Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

Repartizarea candidaților pe ore și comisii din data de 6 iunie 2017 poate fi accesată aici.

Repartizarea candidaților pe ore și comisii din data de 7 iunie 2017 poate fi accesată aici.